INFORMACE PRO PACIENTY A PRAVIDLA ZAŘÍZENÍ

Reha Care s.r.o., Akupunktura, rehabilitace, ortopedie, psychosomatická medicína

Vážená paní, vážený pane,

pro dostatečné vysvětlení zaměření našeho centra jsme pro Vás připravili následující informace obsahující podmínky a pravidla poskytování zdravotnických služeb v našem zařízení. Případné dotazy Vám rád zodpoví Váš terapeut.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  1. Centrum Reha Care je soukromé zdravotnické zařízení s psychosomatickým přístupem  k léčbě onemocnění. To znamená, že se při léčbě snažíme zaměřit jak na tělesnou stránku člověka, tak na psychické a sociální (vztahové) souvislosti onemocnění. Za tímto účelem spolupracujeme v týmu, jehož součástí je lékař – fyzioterapeut –  masér.
  2. Pacientovi z tohoto důvodu doporučujeme vždy vyšetření naším psychosomaticky zaměřeným lékařem. Na této schůzce je s pacientem probráno onemocnění s jeho možnými širšími souvislostmi a dle dohody s pacientem doporučen terapeutický plán.
  3. Pracovníci centra jsou vázáni mlčenlivostí. Informace o pacientovi jsou sdíleny v rámci týmové spolupráce na interních poradách, a to vždy pouze v rozsahu nezbytném pro nalezení nejvhodnějšího terapeutického plánu pro konkrétního pacienta. Pacient je oprávněn požadovat, aby terapeut některé informace o něm nesděloval žádné jiné osobě z terapeutického týmu centra Reha Care.
  4. Po dohodě s terapeutem je délka jedné terapie 50 minut. Dalších 5 či 10 minut slouží terapeutovi  k doplnění klientovy zdravotní dokumentace, domluvení dalšího termínu apod. Úvodní konzultace s lékařem může trvat max. 1,5 hodiny dle povahy problému.
  5. S Vašimi osobními údaji zacházíme v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách, v souladu se všemi vnitrostátními právními předpisy na ochranu osobních údajů  a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) EU 2016/679. Podrobnější informace jsou k vyžádání v ordinaci lékaře.

ÚHRADA ZA SLUŽBY A STORNO PODMÍNKY

  • Počet sezení s terapeutem je určen na základě dohody mezi pacientem a terapeutem, a to dle předpisu lékaře, povahy obtíží. Každý termín návštěvy klienta u terapeuta je předem domluven a je povinností klienta se na ni dostavit.
  • V případě, že se klient nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen se nejpozději 24hodin předem omluvit – telefonicky (i sms) – 778 010 402 nebo e-mailem: info@rehacare.cz. Pokud tak neučiní, centrum Reha Care bude požadovat storno poplatek ve výši od 50{66df1482e7f9d099afb499d1c1e11fd5be56ad362fdbafd3925fc63d8618e25b} ceny terapie. Storno poplatek slouží k úhradě nákladů způsobené nevyužitým termínem terapeuta.
  • V případě absence terapeuta nebo zrušení termínu ze strany Reha Care (např. z technických důvodů) informujeme pacienty předem neprodleně telefonicky a domlouváme náhradní termín. Proto žádáme při registraci telefonní kontakt na pacienta.
  • Platnost dárkových poukazů je 6 měsíců od vydání.
  • Léčebné služby centra nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Klient si je hradí přímou platbou. Aktuální ceník služeb je vyvěšen v prostorách čekárny a na internetových stránkách www.rehacare.cz

Děkujeme za pozornost, kterou jste těmto informacím věnovali.

Reha Care s.r.o., Akupunktura, rehabilitace, ortopedie, psychosomatická medicína

Facebook Instagram LinkedIn Sledujte nás