INFORMACE PRO PACIENTY A PRAVIDLA ZAŘÍZENÍ

Reha Care s.r.o., psychosomatika, rehabilitace, akupunktura

Vážená paní, vážený pane,

pro dostatečné vysvětlení zaměření své ordinace jsem pro Vás připravila následující informace obsahující podmínky a pravidla poskytování zdravonických služeb. Případné dotazy Vám ráda zodpovím.

ZÁKLADNÍ INFORMACE

  1. Ordinace Reha Care je soukromé zdravotnické zařízení s psychosomatickým přístupem. To znamená, že se při léčbě zaměřuji nejen na tělesnou stránku člověka, ale i  na psychické a sociální (vztahové) souvislosti onemocnění.
  2. Jsem vázána mlčenlivostí.
  3. Délka jedné terapie je 50 – 90 minut.
  4. S Vašimi osobními údaji zacházím v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., O zdravotních službách, v souladu se všemi vnitrostátními právními předpisy na ochranu osobních údajů  a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údaů (GDPR) EU 2016/679. Podrobnější informace na vyžádání.

ÚHRADA ZA SLUŽBY A STORNO PODMÍNKY

  1. Léčebné služby ordinace nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění. Klient si je hradí přímou platbou. Aktuální ceník služeb je vyvěšen v prostorách čekárny a na internetových stránkách www.rehacare.cz.
  2. Počet sezení je určen na základě vzájemné dohody. Každý termín návštěvy je předem domluven a je povinností klienta se na ni dostavit.
  3. V případě, že se klient nemůže z vážných důvodů dostavit, je povinen se nejpozději 24 hodin předem omluvit – telefonicky (i sms) – 778 010 402 nebo e-mailem: info@rehacare.cz. Pokud tak neučiní, je požadován STORNO poplatek ve výši od 50% ceny terapie. Storno poplatek slouží k úhradě nákladů způsobených nevyužitým termínem.
  4. V případě mé absence nebo zrušení termínu (např. z technických důvodů) informuji pacienty předem neprodleně telefonicky a domlouváme náhradní termín. Proto je vyžádován při registraci telefonní kontakt na pacienta.
  5. Platnost dárkových poukazů je 6 měsíců od vydání.

Děkuji za pozornost, kterou jste těmto informacím věnovali,

MUDr. Soňa Juricová

Facebook Instagram LinkedIn