PROČ SE PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA (PSM) VYPLATÍ?

Psychosomatickým rájem Evropy je Německo – PSM se tam vyučuje na vysokých školách, existuje velká síť psychosomatických klinik a psychoterapeutických praxí, práce lékařů/terapeutů je hrazena pojišťovnami.

České pojišťovny se ještě otázkami ekonomické výhodnosti zavedení psychosomatické péče nezabývaly. Před lety to však udělali právě pracovníci německých zdravotních pojišťoven. Sdružení podnikových pojišťoven v SRN vypočítalo, že výdaje za nemocnost – za lékařské honoráře, medikamenty a pobyty v nemocnicích na jedné straně a za vyplácení mzdy či nemocenské spolu s výpadkem pracovního výkonu na straně druhé – činily za dobu dvou let u jednoho pacienta 20 000 €.

Němečtí ekonomové zjistili, že nárůst psychických a psychosomatických onemocnění způsobil národnímu hospodářství za rok 2018 ztrátu 13 miliard € (325 miliard korun). Po zavedení psychosomatické léčby se výrazně snížila jak pracovní neschopnost, tak i počet návštěv u lékaře a spotřeba medikamentů, čímž se snížily náklady na jednoho pacienta o 65 %.

Deset nejvěrohodnějších výzkumů, na kterých se podílely jak pojišťovny, tak i psychosomatické kliniky, ukázalo, že se psychosomatickou psychoterapií zmenšila:

➡️ pracovní neschopnost o 67 %

➡️ lékařské kontakty o 40%

➡️ nemocniční pobyty o 66 %

➡️ léky proti bolesti o 74 %

➡️ psychofarmaka o 50,5 %

Pojišťovny ušetřily 61 % výdajů na pacienta, takže jedno investované euro přineslo 2,49 € redukce ohledně léčebných výdajů. A to je odpověď na otázku, proč se psychosomatická medicína vyplatí! 👌

Zdroj: Koncepce oboru od české Společnosti psychosomatické medicíny (www.psychosomatika-cls.cz), kol. autorů 

 

Facebook Instagram LinkedIn