WORKSHOP PRO LÉKAŘE A FYZIOTERAPEUTY MĚ NAUČIL VIDĚT VÍC

„Díky workshopu u Soni jsem se naučil lépe pozorovat klientky a klást cílené doplňující otázky. Tím jsme odkryli řadu problémů a mohl jsem tak pacientka odeslat ke specialistům, kteří jim pomohli.“

Martin N., gynekolog

Facebook Instagram LinkedIn