Psychosomatika

Bývá někdy nazývána „medicína lidských příběhů“. Na člověka se dívá celostně – my říkáme bio-psycho-sociálně, to znamená, že nemoc je komplexním výsledkem interakcí mezi faktory biologickými (genetika, strava, fyzická kondice, životní prostředí), psychickými (osobnost, emoce, chování), sociálními (vztahy, kultura, socioekonomická situace) i spirituálními.

Mezi typické psychosomatické potíže patří:

  • poruchy spánku, bolesti hlavy, brnění, závratě, hučení v hlavě
  • dlouhodobé bolesti pohybového aparátu
  • chronická únava, nevýkonnost
  • bušení srdce, vnitřní chvění, zvýšený krevní tlak
  • bolesti břicha, zažívací potíže – průjmy, zácpy..
  • gynekologické potíže
  • sexuální dysfunkce

MUDr. Soňa Juricová patří k prvním atestovaným lékařům v tomto oboru, naše pracoviště je tak zařazeno do oficiální sítě českých psychosomatických pracovišť.
Pravidelně pořádáme psychosomatické workshopy – viz Aktuality

Facebook Instagram LinkedIn Sledujte nás