Psychosomatika

Bývá někdy nazývána „medicína lidských příběhů“. Na člověka se dívá celostně – my říkáme bio-psycho-sociálně, to znamená, že nemoc je komplexním výsledkem interakcí mezi faktory biologickými (genetika, strava, fyzická kondice, životní prostředí), psychickými (osobnost, emoce, chování), sociálními (vztahy, kultura, socioekonomická situace) i spirituálními.

Mezi typické psychosomatické potíže patří:

  • poruchy spánku, bolesti hlavy, brnění, závratě, hučení v hlavě
  • dlouhodobé bolesti pohybového aparátu
  • chronická únava, nevýkonnost
  • bušení srdce, vnitřní chvění, zvýšený krevní tlak
  • bolesti břicha, zažívací potíže – průjmy, zácpy..
  • gynekologické potíže
  • sexuální dysfunkce

Patřím k prvním ze 44 českých atestovaných lékařů v oboru psychosomatická medicína. Ve své praxi propojuji znalosti západní, východní medicíny a psychoterapie.

Ať už vás trápí akutní, či chronické bolesti pohybového aparátu, gynekologické potíže, máte zlomené srdce, nebo jste „jen“ vystresovaní, s tím vším Vám dokážu pomoct.

Facebook Instagram LinkedIn