Všichni žijem’ v blázinci

Renata Červenková/Radkin Honzák

Že by? Dočteno! Čtivá, vtipná a inspirativní knížka 🙂
Rozhovor s nestorem české psychosomatické medicíny..
Doktor Honzák se formou rozhovoru zamýšlí nad způsobem života, který dnes vedeme, i nad stavem společnosti, v níž duchovní rozvoj výrazně pokulhává za technickým..
Věděli jste třeba, že:
  • čtení nutí ke spolupráci obě hemisféry? že je pro vývoj myšlení nenahraditelné a podporuje neuroplasticitu mozku?? – to nejdůležitější, čím se v současné době zaobírají neuropsychiatrické výzkumy? kolik jste toho už dneska přečetli? a čtete svým dětem?
  • že v komunikaci je nejdůležitější vřelost a pak až kompetence?..
  • že ani ten nejukecanější nemocný nevydrží vést monolog déle než dvě, dvě a půl minuty..
  • a že, aby Vaše setkání s doktorem mělo smysl, musíte vědět, co vlastně chcete?.. zamysleli jste se někdy nad tím, jakou “máte zakázku” když jdete k lékaři? Že psychosomatici nejsou oblíbení, protože požadují, aby se na práci na uzdravování podíleli samotní pacienti?
Jak už řekl Avicenna – “jsme tři – já, nemoc a ty, a ke komu se přidáš, ten vyhraje”..
A už jste dnes svým nejbližším řekli “děkuji ti, odpouštím ti, odpusť mi, mám tě rád”.. slova tak prostá, a přece je obtížné je ze sebe často dostat? Neplýtvejte časem, který tu máte a běžte je hned někomu říct.
S. ❤️🩺
Facebook Instagram LinkedIn