JAK NESKONČIT V BLÁZINCI… aneb, jak psychosomatika může ulehčit vašemu žití

Více

JAK NESKONČIT V BLÁZINCI… aneb, jak psychosomatika může ulehčit vašemu žití

Více

JAK ŽÍT S HLAVOU V OBLACÍCH A NOHAMA NA ZEMI

Více

JAK ŽÍT S HLAVOU V OBLACÍCH A NOHAMA NA ZEMI

Více

Dnešní žena ve víru cyklů …aneb psychosomatika v gynekologii

Více

Dnešní žena ve víru cyklů …aneb psychosomatika v gynekologii

Více

Dnešní žena ve víru cyklů v pátek 19. 1. 2024 15-19 hod

Přihlášky zasílejte na sona.juricova@gmail.com Platbu 1 850 Kč proveďte na účet: 237622879/0600, VS 190124, do poznámky napište vaše jméno.

Více

Dnešní žena ve víru cyklů v sobotu 23. 3. 2024 9-13 hod.

Přihlášky zasílejte na sona.juricova@gmail.com Platbu 1 850 Kč proveďte na účet: 237622879/0600, VS 230324, do poznámky napište vaše jméno.

Více

Dnešní žena ve víru cyklů v sobotu 8. 6. 2024 9-13h

Přihlášky zasílejte na sona.juricova@gmail.com Platbu 1 950 Kč proveďte na účet: 237622879/0600, VS 080624, do poznámky napište vaše jméno.

Více

Dnešní žena ve víru cyklů v sobotu 20. 4. 2024 9-13 hod.

Přihlášky zasílejte na sona.juricova@gmail.com Platbu 1 850 Kč proveďte na účet: 237622879/0600, VS 200424, do poznámky napište vaše jméno.

Více

KDYŽ DĚTI ČASTO STŮŇOU

Více

KDYŽ DĚTI ČASTO STŮŇOU

Více

Když děti 
často stůňou v sobotu 10. 2. 2024 9-13 hod.

Přihlášky zasílejte na sona.juricova@gmail.com Platbu 1 850 Kč proveďte na účet: 237622879/0600, VS 100224, do poznámky napište vaše jméno.

Více

Když děti 
často stůňou v sobotu 18. 5. 2024 9-13 hod.

Přihlášky zasílejte na rodina@dubovelistky.cz Platbu 1 000 Kč proveďte na účet: 2412120227/5500, VS 180524, do poznámky napište“Děti + vaše příjmení“.

Více

Když děti 
často stůňou v sobotu 16. 3. 2024 9-13 hod.

Přihlášky zasílejte na sona.juricova@gmail.com Platbu 1 850 Kč proveďte na účet: 237622879/0600, VS 160324, do poznámky napište vaše jméno.

Více

PSYCHOSOMATICKÝ PŘÍSTUP V REHABILITACI

Více
Facebook Instagram LinkedIn